Hansweert

Camperplaatsen Hansweert

De gemeente Reimerswaal heeft 5 camperplaatsen aangewezen aan de Voorhaven te Hansweert. (51.44501, 4.00624).

Buiten een afvalbakje zijn er geen voorzieningen. Samen met raadsleden van de gemeente hebben wij veel moeite gedaan om deze plaatsen te krijgen. Zorg dat ze blijven! Hou u aan de voorwaarden!!! Ga niet overdwars staan maar alleen zoals op de onderste foto.  En vijf is vijf. Dichtbijzijnde Loosplaats Goes.

P1050610Aan het gebruik van de camperplaats zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • uitsluitend zelfrijden kampeerwagens (campers),
  • maximaal 5 campers gelijktijdig worden geplaatst;
  • maximaal 72 uur aaneengesloten;
  • luifels e.d. zijn van 0:00 uur tot 7:00 uur niet toegestaan. (dus s’nachts alleen parkeren)
  • iedere camper dient te beschikken over voldoende en toereikende sanitaire voorzieningen.

P1050645

 

Jammer dat ook hier een camper dwars staat.  Dat is hier echt niet de bedoeling.

Bunzing

Bunzing op het fietspad bij de camperplaats

Of de camperplaats blijft bestaan is maar de vraag, lees meer hierover in de PZC!

klik hier voor de kaart

Hansweert

Het dorp Hansweert heeft zijn bestaan te danken aan het veer op Walsoorden. Al in 1474 is er in akten sprake van een veerrecht, behorend bij het ambacht Kruiningen. De plaats van afvaart is de Hannekijnswaard: een rond 1325 bedijkte schorinham. Er komt een veerhuis en enkele huizen en de naam wordt langzamerhand verbasterd tot Hansweert.

In 1866, als het Kanaal door Zuid-Beveland in gebruik wordt genomen, begint de groei van Hansweert. Het kanaal liep toen midden door het dorp en verdeelde het dorp in een westelijk en een oostelijk gedeelte, en de sluizen in Hansweert brachten veel bedrijvigheid met zich mee. Het kanaal en de sluizen vergden veel onderhoud, de schippers deden veel inkopen in het dorp en ook waren er veel parlevinkers actief op het sluisplateau. Weinig dorpen kenden in die tijd zo’n uitgebreide middenstand. Het aantal bakkers, slagers en cafés was aanzienlijk te noemen voor zo’n relatief klein dorp. Daarom werd Hansweert ook wel “klein Antwerpen” genoemd.

Lange tijd lag Hansweert als knooppunt op de kortste route tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, maar dat veranderde nadat in oostelijk Reimerswaal het Schelde-Rijnkanaal werd gegraven. De kortste route tussen de steden Antwerpen en Rotterdam werd hiermee verlegd van Hansweert naar het gebied tussen Bath en de Brabantse Wal. De plaatselijke economie in Hansweert kreeg hiermee een enorme klap te verwerken. Na een bruisend tijdperk begon hiermee een lange periode van verpaupering en verval. In deze periode werd ook het gedeelte van het dorp gelegen aan de oostzijde van het kanaal (Hansweert-Oost) geheel gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe voorhaven. Dit was onderdeel van de verlegging van het kanaal door Zuid-Beveland, waarmee het kanaal ook verder van het dorp kwam te liggen.

Anno 2011 heeft Hansweert nog 1659 inwoners. Momenteel geeft men uitvoering aan een grootschalig verbeterplan in de vijftiger jaren wijk ‘Achter de Boomdijk’, waar meer dan 60 woningen worden vervangen door nieuwe, veelal levensloopbestendige woningen. Sinds 2005 vaart ook het veer weer naar Perkpolder, voor fietsers en voetgangers in juli en augustus.

De toekomst van de camperplaats.

Door de dijkverhoging die aanstaande is verdwijnen de huidige camperplaatsen, wel is er een ambitieuzplan waarin camperplaatsen terugkomen. Lees meer in de PZC.

Wat is er te doen voor de camperbezoeker?

Links:

Medisch

En wat foto’s uit de directe omgeving van de camperplaats.

P1050648

Share